Tag Archives: Jedwabny Szlak

Pałace Wiary ? nowość w ofercie Wydawnictwa Berlitz

Chrześcijańskie kościoły, katedry, bazyliki, cerkwie, monastyry, misje, opactwa i klasztory, islamskie meczety, synagogi, świątynie buddyjskie, mormońskie, świątynie hinduizmu, sikhizmu, bahaizmu, świątynie szintoistyczne,  zespoły świątynne, święte groty i góry czyli ponad 300 miejsc kultu najważniejszych religii świata znalazło się w najnowszym,

Top