Tag Archives: Fundacji Komitetu Obchod

Tulipany Narodowego Dnia Życia


Jeszcze tylko do końca miesiąca można zgłaszać kandydatury do Tulipanów Narodowego Dnia Życia. 24 marca – już po raz trzeci - zostaną rozdane nagrody honorujące artystów, dziennikarzy, organizacje prospołeczne i samorządy lokalne za promowanie wartości rodzinnych. Termin zgłaszania kandydatur upływa …

Top