Przeboje Wiadomości branżowe

IV Festiwal Kultury Protestanckiej

Wrocław – miasto spotkań, współpracy ponad podziałami, tolerancji i wielu kultur. To tu, podczas koncertów, imprez naukowych, kulturalnych i rozrywkowych spotykają się w przyjaźni ludzie różniący się od siebie a jednocześnie otwarci, pragnący dzielić się bogactwem kultur, wiedzy czy umiejętności. Sami wrocławianie chętnie biorą udział w tych cyklicznie organizowanych świętach wzajemnego poznawania i otwartości.

W ten wizerunek Wrocławia doskonale wpisuje się Festiwal Kultury Protestanckiej, który po kilku latach zdobył już stałe miejsce na mapie wrocławskich wydarzeń społeczno – kulturalnych. Organizowany przez Kościół Ewangelicko-Augsburski we Wrocławiu, przy udziale Ewangelikalnej Wyższej Szkoły Teologicznej oraz wielu innych powiązanych z protestantyzmem instytucji, FKP z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem zarówno mediów jak i mieszkańców stolicy Dolnego Śląska. Nie ma w tym nic dziwnego – okazuje się bowiem, że historia protestanckiego Wrocławia jest nie tylko bogata, ale także fascynująca. Dotyczy to także sztuki – muzyki, poezji, sztuk plastycznych… Właśnie sztuka będzie tematem jednego z najciekawszych wydarzeń tegorocznego FKP – wycieczki śladami protestanckiej sztuki we Wrocławiu. W jej ramach w siedzibie EWST odbędzie się między innymi koncert Chóru Angelus Silesius Ensemble pod dyrekcją Barbary Szarejko, wraz z krótkim przedstawieniem historii ewangelikalizmu.

Wydarzeń muzycznych w ramach FKP będzie więcej – szczególnie warto zwrócić uwagę na koncert pieśni ewangelickich w wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk, który odbędzie się w Piątek 25 maja w kościele św. Marii Magdaleny.

– Wiele wydarzeń Festiwalu pozwoli na zapoznanie się z historią, ale i współczesnością protestantyzmu na świecie i w Polsce. Przewidziane są między innymi projekcje filmów czy wystawy, ale także prelekcje i wykłady. 22 maja na terenie naszej uczelni odbędzie się sesja naukowa „Przyjdź królestwo Twoje”, poświęcona współczesnym misjom i misjonarzom. Dzień później w ramach Salonu Dzielnicy Czterech Świątyń prof. dr hab. Jan Harasimowicz wygłosi wykład pt. „Protestanci wobec krzyża” – mówi dr hab. Wojciech Szczerba, rektor EWST.

W ramach Festiwalu nie zabraknie także zabawy na świeżym powietrzu – na sobotę 26 maja planowany jest Piknik Partnerstwa w Ewangelickim Centrum Diakonii i Edukacji im. ks. Marcina Lutra – chętni będą mogli posłuchać tam dobrej muzyki a nawet obejrzeć pokazy karate.

4. FESTIWAL KULTURY PROTESTANCKIEJ jest współfinansowany przez Wydział Kultury Miasta Wrocławia. Honorowym patronatem objęli go: Wojewoda Dolnośląski  Aleksander Marek Skorupa, Konsul Generalny Niemiec we Wrocławiu dr Gottfried Zeitz, oraz prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz.

Szczegółowy program Festiwalu znajduje się na stronie http://www.fkp.ewst.pl/program-festiwalu/

***

O EWST

Ewangelikalna Wyższa Szkoła Teologiczna we Wrocławiu jest jedyną w Polsce teologiczną, chrześcijańską uczelnią międzywyznaniową, akredytowaną przez MNiSW. Podstawę doktrynalną Ewangelikalnej Wyższej Szkoły Teologicznej stanowi Pismo Święte.

EWST współpracuje blisko z wieloma kościołami i organizacjami chrześcijańskimi, a także z przedstawicielami innych religii, takich jak islam czy judaizm. EWST wychowuje studentów w duchu ekumenizmu, poszanowania praw człowieka, demokracji i odpowiedzialności za dobro społeczeństwa i państwa. Wyrazem ekumenicznego wymiaru EWST jest fakt, że zarówno kadra, jak i studenci uczelni rekrutują się z różnych wspólnot wyznaniowych.

Studia licencjackie i kursy dokształcające realizowane przez EWST wyposażają studentów w praktyczne narzędzia i umiejętności, potrzebne do wykonywania pracy zawodowej w kościołach i organizacjach chrześcijańskich.

Siedziba Uczelni znajduje się w samym sercu Wrocławia, na Wyspie Piasek, przy ulicy Św. Jadwigi 12.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy